tikla24.de'ye hoş geldiniz!
Korunmuş Sır (Kitap)

Korunmuş Sır (Kitap)
Sert Kapak

Korunmuş Sır (Kitap)

Tedarik süresi
Satış dişı
93,99 EUR
83,95 EUR
inkl. MwSt zzgl. Kargo Ücreti
http://schema.org/PreOrder

Korunmuş Sır Seyf- i Katı Sırr- ı Masun ve Dürr- ü Meknun Hızb- i Şerifi

Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allâh-u Te?âlâ’ya mahsustur. Salât-ü selamlar korkanların emânı ve Rasüllerin Efendisi olan Muhammed(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ve âl-i eshâbının cemîsinin üzerine olsun.
Elinizdeki bu hızb-i şerîf ve kendisiyle alakalı diğer bilgiler hicrî sene 1309’un rebîulevvel ayında Seyyid Hammâd el-Feyyûmî (Rahimehullâh)ın tashihiyle, Mısır’daki merkezi Hân-ı Ebî Tâkiye olan Matbaa-i Âmire-i Şarkiyye’de basılmış olup büyük âlimlere âit azîm bir imdâda ve âlî bir isnâda sahip olan beş risâleyi ihtivâ etmiş bulunan değerli bir mecmûadaki iki risâleden alınmıştır.
Bunların ilki, Kayseri’de türbesi bulunan meşhurZeyne’l-Âbidîn Ali el-Kayserî Hazretleri’nin torunu olarak hicrî sene 995’de Kayseri’de doğmuş olup, daha sonra sene 1030’da Medîne-i Münevvere’ye hicret eden, orada bir sene ikamet ettikten sonra İstanbul’a dönerek dokuz sene orada ilim ve takvâ neşri ile meşgul olup daha sonra sene 1040’da tekrar Medîne-i Münevvere’ye hicret ederek orada hizmet eden ve nihâyet orada vefat ederek Cennetü’l-Bakî?’de defnedilen büyük âlim Seyyid Ebû Bekr Muhammed Hilmî el-Üsküdârî(Rahimehullâh)ın oğlu olan ve daha sonra kendisi Medîne-i Münevvere’de hanefîlerin müftüsü tâyin edilen Es?ad el-Medenî (Rahimehullâh)a âit“Risâletü’l-müselseli’l-mûsile ile’l-vâsıtati’l-?uzmâ ile’l-Hazreti’l-?Aliyye” isimli eserdir.
İkincisi ise Halep müftüsü olan büyük fakîh Şeyh Muhammed Ebu’l-Yümn el-Betrûnî el-Halebî el-Hanefî (Rahimehullâh)a âit olan “el-Fecrü’t-tâli? fîzikri’s-Seyfi’l-Kati? ve’s-Sirri’l-Masûn ve’d-Dürri’l-Meknûn” isimli risâledir.
Allâh-u Te?âlâ cümlemizi bu hızb-i şerîf ile amel edip bereket ve tasarruflarından istifâde eden bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Âmîn!

Dil: Türkçe
Basım Tarihi: İstanbul / 2011 - Mart
Konu: Türkçe Kitap - İslam - Hikayeler - Menkıbeler

Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı.

Bu kitap hakkında bir yorum yazmak için, üye girişi üzerinden giriş yapmanız gereklidir.

4 1